طراحی لوگو

طراحی انحصاری لوگو یا آرم یکی از مهمترین اقدامات برای شروع یک کسب و کار است.

به همان اندازه که نام شرکت یا کسب و کارتان اهمیت دارد، طراحی لوگوی شایسته و البته زیبا و ماندگار به تبیین هویت برند شما کمک شایانی می کند. تیم طراحی گروه مای لیان، یک لوگو اختصاصی را برایتان به ارمغان می آورد.

شما مختار هستید بر اساس سلیقه خودتان و بر اساس مشاوره ای که از ما دریافت می کنید یکی از انواع لوگو های زیر را انتخاب نمایید

طراحی لوگو مای لیان

لوگوی تصویری ( لوگوی نمادین یا سمبولیک)

لوگوی تصویری شامل یک تصویر می باشد که سمبل کسب و کار می باشد و نماینده انتقال واضح یا انتقال انتضاعی (به سلیقه شما)کسب و کارتان می باشد.

لوگو تایپ (لوگو نوشتاری یا word mark)

آرم نوشتاری شامل نام کسب و کار می باشد که می تواند از فونت های مختلف دستی یا کامپیوتری استفاده شود

طراحی حرفه ای لوگو بوشهر

لوگوی ترکیبی (ترکیبی از لوگوتایپ و لوگوی تصویری)

لوگوی ترکیبی شامل لوگوی نمادین و لوگو تایپ می باشد. در این حالت لوگو تایپ به انتقال مفاهیم لوگوی تصویری کمک می کند

حرف نماد (لوگوی لترمارک یا مونوگرام)

لوگوی لتر مارک با استفاده از حرف اول نام شرکت یا …. طراحی می شود و برای برند های بزرگ مناسب می باشد