ثبت دامنه


برای ثبت دامنه در کادر زیر دامنه خود را به صورت کامل ( نمونه : myliangroup.com ) بنویسید و سپس روی دکمه CHECK کلیک کنید .
توجه : فقط پسوند های زیر قابل جستجو است :IR  /  COM  /  NET  /  ORG  /  CO