گروه مای لیان همواره برای توسعه تیم متخصص خود در رشته های تخصصهای مختلفت اقدام به استخدام نیرو های حرفه ای از جمله طراحان ، برنامه نویس ها ، متخصصین شبکه و… می نماید.

در نظر داشته باشید که ملاک استخدام در مای لیان در درجه اول تعهد و توان انجام کار تیمی و تخصص افراد است و سابقه کار و مدارک دانشگاهی و  در درجه اولویت بعدی ما قرار خواهد داشت.