گروه مای لیان همواره برای توسعه تیم متخصص خود در رشته های تخصص‌های مختلفت اقدام به استخدام نیروهای حرفه‌ای از جمله طراحان، برنامه نویس ها، متخصصین شبکه و… می‌نماید.

در نظر داشته باشید که ملاک استخدام در مای لیان در درجه اول تعهد و توان انجام کار تیمی و تخصص افراد است و سابقه کار و مدارک دانشگاهی در اولویت بعدی ما قرار خواهد داشت.