مقالات مای لیان

تجربه کاربری

تجربه کاربری چیست؟

تجربه کاربری (User Experience) که اغلب به اختصار UX نامیده می شود، تجربه کلی است که فرد هنگام تعامل با